SportsAlgarve Trainingkampen

Algemene voorwaarden

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. SportsAlgarve is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan SportsAlgarve toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.


2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit.

3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit.


​4. De Deelnemer vrijwaart SportsAlgarve voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

5. De Deelnemer vrijwaart SportsAlgarve voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan SportsAlgarve toe te rekenen opzet of grove schuld.

​​

6. 

Vergeet niet om een Annuleringsverzekeringen en Reisverzekering af te sluiten.

 

CONTACT 

SportsAlgarve 

Rua Sousa Martins N 17 

8900-300 Vila Real de Santo Antonio 

NIF: 262298872

Tel. 00351-963634078  

Email: info.sportsalgarve@gmail.com